Fag og innhold på firmatur

En oversikt over skatt og fradrag, garanti, kurs og sertifiseringer

På denne siden vil du få en oversikt over våre faglige artikler og sider innenfor tema firmatur. Det kan hjelpe deg på vei til en god beslutning både når det kommer både planlegging, gjennomføring og valg av samarbeidspartner.

Signaturreise sin ekspertise er ikke bare logistikk, reisemål og innhold. Men også områder som kan hjelpe din bedrift med en kostnadseffektiv reise, samtidig som du bygger en sunn bedriftskultur

Om du er daglig leder, eller den i bedriften som har ansvar for bestilling av en firmatur. Så kan det være en god ide å sette seg inn i ulike tema. En godt planlagt reise vil gi dere en fantastisk mulighet for å få et godt utbytte.

Noen ønsker å bygge team, andre ønsker fokus på belønning. Hvis du definerer hovedformålet med reisen når du kontakter oss. Så skal vi hjelpe deg med resten.

Har du spørsmål om krav til faglig innhold på firmatur? eller hva man mener med rimelige velferdstiltak?

Det er gode grunner til å sette seg inn i skattereglene før en firmatur. På den måten kan du legge til rette for en flott firmatur hvor dere kan bygge lagfølelse, øke trivselen og til og med være borte i mer enn to overnattinger om ønskelig.

Vi får ofte spørsmål om hvordan man kan unngå skatteplikt for de ansatte når bedriften skal på firmatur. Må en firmatur inneholde noe faglig for å unngå skatteplikt?

Skatteetaten SKATT ABC

faglig innhold | skatt | firmatur

Fag og innhold på firmatur

Det dukker stadig opp usikkerhet rundt skatt, fradrag og krav til faglig innhold på firmatur. Vi har derfor laget en veileder som kan benyttes for å få en bedre forståelse av emnet og hva som lar seg kombinere slik at du kan få den beste firmatur opplevelsen for deg og de ansatte når dere skal øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen.

Skatt på firmatur

kurs | faglig | smittervern | sosialt samvær | miljøfyrtårn

Smittesporing etter sosialt samvær

Skulle det oppstå «worst case» scenario når det kommer til sosialt samvær og smitte av Covid-19 vil Signaturreise bistå FHI med ssittesporing. Med våre digitale verktøy kan vi hurtig varsle, få en god oversikt og formidle informasjon til riktige instanser

Smittesporing og mobil-app

Ansatte i Bedriften | kurs i covid | faglig innhold | signaturreise

Ansatte i bedriften har kurs i Covid-19

Ansatte i bedriften Signaturreise har deltatt og bestått kurs i Covd-19 og smittevern. Dette skaper en trygghet både for deg som kunde og oss som leverandør. Du kan lese mer om kurset og kravene vi stiller til våre leverandører her

Kurs i Covid-19 og smittevern

Beredskapsplan | Ikon | Signaturreise

Beredskapsplan

Signaturreise har en egen beredskapsplan i forhold til krise. Dette gjør at våre ansatte vet hvilken prosedyre som skal følges i ulike scenario. Sikkerheten til våre kunder kommer alltid først og derfor vurderes enhver reise med tilhørende elementer om det er innenfor rammen på det vi anser som trygt.

Beredskapsplan

kurs | faglig | reisegaranti | signaturreise

Reisegarantifondet

Vi er medlem av Reisegarantifondet​. Fondet skal administrere ordningen med reisegaranti og føre kontroll med at vi som arrangør stiller tilstrekkelig garanti. Det skal gi deg som kunde den tryggheten du behøver i tiden etter en pandemi og reiselivsbransje som kan oppfattes som noe uoversiktlig for de som tenker seg på tur.

Reisegarantifondet

kurs | faglig | miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Signaturreise ønsker å ta del av FNs bærekraftsmål; som trådte i kraft 1. januar 2016. Dette innebærer en strategi på miljø- og samfunnsansvar. For å nå disse målene er vi avhengig av kollektiv samhandling innad i bedriften, en god forståelse og handling.

Miljøfyrtårn

våre kunder og leverandører | signaturreise | SR

Våre kunder og leverandører

Signaturreise har fokus på å skape langvarig verdi og vekst for våre kunder ved å investere i våre kunders mål om god å skape en god bedriftskultur.

En god bedriftskultur

Leverandører | faglig | samarbeidspartnere | firmatur

Bygg samhold

Det er de ansatte sitt høydepunkt, og ledelsen har en gylden mulighet til å skape samhold og bygge lagfølelse samtidig som man forholder seg til kravet om rimelige velferdstiltak.

Velg riktig samarbeidspartner

5 gode grunner for å reise på firmatur | hvorfor dra på firmatur | signaturreise

Hvordan står det egentlig til med de ansatte?

Mange kan ha fryktet både permitteringer og jobb. Samtidig som hjemmekontor kan ha tæret på både det psykiske og fysiske. Her har dere en gylden mulighet å komme tett på de ansatte i en uformell setting

5 tips til firmatur