Fag og innhold på firmatur – en oversikt over skatt og fradrag, garanti, kurs og sertifiseringer

På denne siden vil du få en oversikt over våre faglige artikler og sider innenfor tema firmatur. Det kan hjelpe deg på vei til en god beslutning både når det kommer både planlegging, gjennomføring og valg av samarbeidspartner

Har du spørsmål om krav til faglig innhold på firmatur? eller hva man mener med rimelige velferdstiltak?

Det er gode grunner til å sette seg inn i skattereglene før en firmatur. På den måten kan du legge til rette for en flott firmatur hvor dere kan bygge lagfølelse, øke trivselen og til og med være borte i mer enn to overnattinger om ønskelig.

faglig innhold | skatt | firmatur

Fag og innhold på firmatur

Det dukker stadig opp usikkerhet rundt skatt, fradrag og krav til faglig innhold på firmatur. Vi har derfor laget en veileder som kan benyttes for å få en bedre forståelse av emnet og hva som lar seg kombinere slik at du kan få den beste firmatur opplevelsen for deg og de ansatte

Faglig innhold og skatt
Ansatte i Bedriften | kurs i covid | faglig innhold | signaturreise

Ansatte i bedriften har kurs i Covid-19

Ansatte i bedriften Signaturreise har deltatt og bestått kurs i Covd-19 og smittevern. Dette skaper en trygghet både for deg som kunde og oss som leverandør. Du kan lese mer om kurset og kravene vi stiller til våre leverandører her

Kurs Covid-19
kurs | faglig | smittervern | sosialt samvær | miljøfyrtårn

Smittesporing etter sosialt samvær

Skulle det oppstå “worst case” scenario når det kommer til sosialt samvær og smitte av Covid-19 vil Signaturreise bistå FHI med ssittesporing. Med våre digitale verktøy kan vi hurtig varsle, få en god oversikt og formidle informasjon til riktige instanser

Smittesporing
kurs | faglig | miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Signaturreise ønsker å ta del av FNs bærekraftsmål; som trådte i kraft 1. januar 2016. Dette innebærer en strategi på miljø- og samfunnsansvar. For å nå disse målene er vi avhengig av kollektiv samhandling innad i bedriften, en god forståelse og handling.

Miljøfyrtårn
kurs | faglig | reisegaranti | signaturreise

Reisegarantifondet

Vi er medlem av Reisegarantifondet​. Fondet skal administrere ordningen med reisegaranti og føre kontroll med at vi som arrangør stiller tilstrekkelig garanti. Det skal gi deg som kunde den tryggheten du behøver i tiden etter en pandemi og reiselivsbransje som kan oppfattes som noe uoversiktlig for de som tenker seg på tur.

Reisegarantifondet
Beredskapsplan | Ikon | Signaturreise

Beredskapsplan

Signaturreise har en egen beredskapsplan i forhold til krise. Dette gjør at våre ansatte vet hvilken prosedyre som skal følges i ulike scenario. Sikkerheten til våre kunder kommer alltid først og derfor vurderes enhver reise med tilhørende elementer om det er innenfor rammen på det vi anser som trygt.

Beredskapsplan
valg av leverandør på firmatur | kunde | signaturreise

To overnattinger eller tre?

Mange er usikre på antall overnattinger de kan ha på en firmatur i relasjon med skatt og fradrag. Kort oppsummert kan en faglig reise kombineres med velferdsreise så lenge det foreligger et tydelig skille mellom disse.

For eksempel kan en reise med opphold vare fra onsdag til søndag hvor det foreligger kurs, seminarer o.l. fra onsdag til fredag, for så bli igjen til søndagen hvor resterende del av reisen regnes som velferdstiltak.

Skatt og fradrag på firmatur
miljøvennlig app

MOBIL APP GIR MINDRE PAPIRFORBRUK

Signaturreise har siden 2015 hatt en egen mobil-applikasjon for våre kunder. I 2019 har vi gjort store investeringer i denne, slik at våre kunder alltid kan velge å reise papirløst. Les om vår app

Noen sider med innhold vi tror kan passe for deg

våre kunder og leverandører | signaturreise | SR

Våre kunder og leverandører

Signaturreise har fokus på å skape langvarig verdi og vekst for våre kunder ved å investere i våre kunders mål om god å skape en god bedriftskultur.

En god bedriftskultur
5 gode grunner for å reise på firmatur | hvorfor dra på firmatur | signaturreise

Hvordan står det egentlig til med de ansatte?

Mange kan ha fryktet både permitteringer og jobb. Samtidig som hjemmekontor kan ha tæret på både det psykiske og fysiske. Her har dere en gylden mulighet å komme tett på de ansatte i en uformell setting

5 tips for firmatur
Leverandører | faglig | samarbeidspartnere | firmatur

Bygg samhold

Det er de ansatte sitt høydepunkt, og ledelsen har en gylden mulighet til å skape samhold og bygge lagfølelse samtidig som man forholder seg til kravet om rimelige velferdstiltak.

Velg riktig samarbeidspartner