miljøfyrtårn signaturreise

Miljøfyrtårn; en del av et langsiktig mål

Signaturreise ønsker å ta sin del av FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, med en  strategi på miljø- og samfunnsansvar

Vi er for tiden i en sertifisering prossess

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Gjennom et digitalt system får Signaturreise konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre vår miljøprestasjon innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Last ned miljøfyrtårn | dokumenter | signaturreise


HER KOMMER MILJØPOLICY

«Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar»

Over 7000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

miljø plast
Miljøtiltak for Signaturreise

Visste du at Signaturreise bidrar til å bekjempe plastikk i Norskehavet? Signaturreise tildeler hvert år en del av overskuddet til en organisasjon som bekjemper plastforurensning i norskehavet.

miljø fly
Andre viktige Miljøtiltak

Vi velger å benytte flyselskaper som scorer høyt på ICCT (miljøorganisasjon som driver vitenskapelig analyser og undersøkelser av miljøpåvirkning i forskjellige bransjer) der vi har anledning

«Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU»

Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Last ned miljøfyrtårn | dokumenter | Miljøfyrtån-kopi

Miljøpolicy
Norsk versjon

Last ned miljøfyrtårn | dokumenter | Presentasjon | Notat | last ned

Presentasjon
Engelsk versjon | Norsk versjon

Last ned miljøfyrtårn | dokumenter | Presentasjon-kopi

Notat til leverandører og kunder
Engelsk versjon |
Norsk versjon

miljøfyrtårn og bærekraftige reiser signaturreise
miljøvennlig app

MOBIL APP GIR MINDRE PAPIRFORBRUK

Signaturreise har siden 2015 hatt en egen mobil-applikasjon for våre kunder. I 2019 har vi gjort store investeringer i denne, slik at våre kunder alltid kan velge å reise papirløst. Les om vår app

Kan en Miljøfyrtårn-sertifisering bidra til FNs bærekraftsmål? Svaret er ja!

Miljøfyrtårn gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til flere av bærekraftsmålene.

FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, fungerer som et veikart for mange bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar. For å nå disse målene er vi avhengig av kollektivt ansvar, og konkret handling fra næringslivet.

Med oss på veien mot en grønn fremtid har vi over 7400 Miljøfyrtårn-virksomheter i Norge, og pågangen er økende fra virksomheter som ønsker å jobbe målrettet med bærekraft.

Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får virksomheter konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert.

firmaturer i norge oversikt
Firmatur i Norge i år?

Signaturreise har utviklet noen firmatur konsepter med tanke på belastning og ytre miljø. Er dette noe dere ønsker så ta en titt på våre destinasjoner og spør oss om turer med miljøfokus

Les om våre destinasjoner her

digital påmelding ansatte til firmatur eller arrangement
Digital påmelding

Ønsker du å senke skuldrene og nyte turen på lik linje med de andre deltakerene? La oss ta ansvaret helt fra start. Vi gjør en digital påmelding om du ønsker hvor vi får avdekket alt i fra allergier til spesielle behov og ønsker.

Les mer om vår digitale påmelding

presentasjoner digitale
Invitasjonskataloger

Etter bestilling lager vi en flott invitasjonsnatalog med en visuell fremstilling av reisen som du kan sende ut til de ansatte. Dette er gratis, og inkludert. Vi lager dette med deres egen logo og farger så klart.

Les mer om dette her

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud