Signaturreise er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Reisegarantifondet har et styre som består av tre medlemmer. Barne- og familiedepartementet oppnevner styrets leder, ett styremedlem og dennes vararepresentant. Hovedorganisasjonen Virke oppnevner ett styremedlem og dennes vararepresentant. Styrets leder skal fylle kravene til dommere i domstolloven § 53 første ledd og § 54 andre ledd. Styremedlemmer og vararepresentanter oppnevnes for fire år og kan gjenoppnevnes.

Reisegarantifondet sitt mandat

Reisegarantifondet​ skal administrere ordningen med reisegaranti, føre kontroll med at næringsdrivende​ stiller tilstrekkelig garanti, og være nasjonalt kontaktpunkt. Reisegarantifondet kan gi de pålegg som er nødvendige for å sikre at bestemmelsene om reisegaranti etterleves. Pålegg kan påklages til departementet.

Reisegarantifondet dekker bare krav overfor næringsdrivende som har stilt den pliktige garantien. Konkurs hos de som leverer kun enkelte reisetjenester, dvs. enten kun hotell, fly eller lignende, vil ikke dekkes. Dekning gis kun ved konkurs hos en pakkereisearrangør som er medlem av Reisegarantifondet, forutsatt at den reisende har kjøpt en pakkereise.

Reisegarantifondet

gdrp regler reiseliv

GDPR, har du kontroll?

Heldigvis er det nå ganske strenge regler på lagring av personlig data. Men har du kontroll på dette hvis du skal hente inn denne informasjonen selv? og har alle deltakere blitt gjort bevist på at regelverket følges og hva et samtykke eventuelt innebærer?

Vi ordner med et samtykke i starten av påmeldingen hvor vi tydeliggjør dette ut i fra spørsmålene som stilles og data som hentes inn. På den måten slipper du tenke på at noen skulle reagere.

appforreiselivsbransjen

Forventet teknologi og en miljøvennlig løsning

De fleste deltagere i dag forventer nok at en slik app er på plass. Man er mer bevist på miljøet, samtidig som det oppleves utdatert å få tilsendt papirdokumenter som kanskje til og med må skrives ut. Vår konferanse app er et gratis verktøy til alle våre kunder.

Les mer om vår mobil-app her

velgbransjeforfirmatur

Velg din bransje

Signaturreise samarbeider med en rekke ulike bedrifter på tvers av bransjer. Alle reiser er ulike og mange behov skal dekkes. Velg din bransje og se hva vi kan gjøres for deg på deres neste firmatur, styre tur, fagseminar, kurs eller konferanse.

Gå til bransje velgeren her

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud