Hvordan vi samarbeider med kunder om arrangementer, firmaturer og sammen skaper en god bedriftskultur

Signaturreise har fokus på å skape langvarig verdi og vekst for våre kunder ved å investere i våre kunders mål om god å skape en god bedriftskultur. Vi jobber skulder til skulder med dyktige leverandører slik at vi kan møte utfordringene.

I dagens ustabile reiselivsbransje må kundene kunne fortsette å bygge lagfølelse, skape motivasjon og god bedriftskultur på tvers av avdelinger.

Vår unike samarbeidsmodell fokuserer på å bygge en langvarig relasjon hvor vi avdekker bedriftens behov i en tidlig fase. På sikt vil dette føre til et bedre arbeidsmiljø, ansatte som føler seg ivaretatt og sett.

skap en god bedriftskultur

«Vi har tro på at man må se muligheter på tvers av mennesker og teknologi – parallelt – slik at bedriftene kan fokusere på det som er viktig i tiden etter en pandemi»

Bedriftskultur

Ansatte som føler seg verdsatt bidrar til en sunn bedriftskultur. Dette løfter rollen til daglig leder innad i bedriften

Skap lagånd, team følelse, bygg tillit og skap engasjement gjennom et arrangement eller en firmatur

Ønsker dere som bedrift å bygge lagånd gjennom å skape en opplevelse. Som på sikt vil gi verdi tilbake til bedriften i form av lojalitet og innsats?

Det vil tiltrekke dere nye talenter og dere vil bli en foretrukket bedrift for de som er dyktige i fagfeltet. Da er det viktig at det gjøres en grundig jobb bak det som ofte er en sjelden opplevelse for de ansatte. Årets arrangement eller firmatur fortjener å bli en del av bedriftens langsiktige mål.

skjermbilde 2021 04 26 kl 090051
Kundereisen med presentasjoner og digitale programmer

Frem til avreise vil dere få tilsendt både presentasjoner og invitasjonskataloger som kan sendes ut. Vi tar påmeldingen om dere ønsker. Mobil-app sendes ut til alle deltakere før et arrangement eller avreise på firmatur. Dette gir deg som bestiller bedre tid slik at du kan fokusere på det som betyr mest for din bedrift.

Et arrangement eller en firmatur er et høydepunkt i arbeidshverdagen for de ansatte

Det handler ikke om hvor mye man investerer med kroner og øre. Fokuset bør ligge på å dekke flest mulig av de ansattes behov, bygge tillit og skape samhold gjennom gode opplevelser

skjermbilde 2021 04 26 kl 085509

Via våre gode samarbeidspartnere og leverandører kan vi levere ulike arrangement rundt i Europa

hvor bør man reise på firmatur

«Gjennom praktisk erfaring, digitale programmer, dyktige leverandører og samarbeidspartnere er vi klar for å levere»