Vi lager firmaturer kurs og konferanse for næringslivet

Formålet for arrangementet og menneskene som deltar er ofte ulike. Signaturreise har gjennom årene arbeidet med bedrifter på tvers av bransjer. Vår kunnskap viser at hver reise og arrangement er forskjellig.

For at arrangementet eller reisen skal flyte så godt som mulig har vi behov for å avdekke en del spørsmål:

Hvilken bransje tilhører dere?

Bransjer med yrker som systemutviklere og elektrikere har en overvekt av menn. Sykepleiere (og spesialsykepleiere) og sosionomer har en overvekt av kvinner.

Et styre i finansbransjen består ofte av mennesker litt opp i årene sammenlignet med for eksempel de som arbeider som personlig trener (PT) på et treningssenter.

HVORFOR BØR VI VITE DETTE?

Disse gruppene vil ofte ha et forskjellig behov selv om alle skal ha samme type tur. Som for eksempel en jubileumstur eller en faglig utflukt.

Hvordan type reise eller arrangement ønsker dere?

Det finnes mange ulike turer og arrangement. En bedrift reiser kanskje hvert 10 år og har dette året et 30 års jubileum. Et arkitektkontor reiser kanskje utenlands hvert år for inspirasjon.

En bedrift som driver med fiskeoppdrett reiser ikke, men ønsker å premiere de ansatte hvert år med et godt gjennomført arrangement. Et styre i en eiendom bedrift har styremøtene på fjellet 4 ganger i året.

HVILKE LEVERANDØRER SKAL VI BRUKE?

Det at vi i tidlig fase får avdekket hvilke leverandører vi skal benytte gjør at vi raskere får til å lage en god opplevelse for dere som reiser. Noen vil ha fokus på et godt møterom med teknisk utstyr, mens andre har et behov for levende musikk og en scene. Kurs og konferanse for næringslivet er et eget fagfelt.

Hvem og hvor mange er det som skal delta?

En kjøpmann ønsker å reise lokalt med sine 30 ansatte. En forening på østlandet ønsker å invitere med sine 3000 medlemmer på en utenlandstur med ulike restauranter og aktiviteter

HVORDAN SKAL VI LEGGE OPP LOGISTIKKEN?

Logistikk er en stor del av vår arbeidshverdag. Hvilke flyruter er det kapasitet på, hvor mange rom har hotellet. Har den lokale buss sjåføren, med den nye konferansebussen ledig på de aktuelle datoene?

Signaturreise samarbeider med ulike yrker på tvers av bransjer. Vi lager firmaturer, kurs og konferanse for næringslivet. Fra de små lokale til de store og kjente.

Send oss en så detaljert beskrivelse av det arrangementet eller reisen du ønsker, og vi sørger for god tilrettelegging og gjennomføring

 

Kontakt
firmatur for bygg og anleggsbransjen

Velg den bransjen du hører hjemme hos og se våre forslag

Ønsker du å se hva vi kan gjøre for din bransje? Hvis dere ønsker at vi hjelper til med noe faglig tilrettelegging kan du følge linken under

Ta meg til bransjevenlgeren