Stadig flere bedrifter velger å arrangere en firmatur for de ansatte hvert år. En firmatur bidrar ofte til at de ansatte blir bedre integrert i bedriften. Det er viktig at bedriftens medarbeidere fungerer godt sammen i en hektisk hverdag på jobb.

Det er imidlertid mye å tenke på når en firmatur skal organiseres for bedriften. En firmatur med faglig innhold krever gjerne et godt samarbeid med både interne og eksterne aktører. Firmaturen bør også arrangeres med utgangspunkt i både budsjett og antall deltakere.

Tallinn

Lurer du på noe om faglig innhold på firmatur?

Velg riktig firmatur for bedriftens medarbeidere

Før du begynner å planlegge firmatur, bør du høre om de ansatte har noen forventninger. Det er viktig å planlegge firmatur ut fra hvilke forventninger de ansatte har. Slik sikrer du at det blir en vellykket firmatur.

I dag arrangeres det en rekke ulike typer firmaturer som blant annet blåtur, kick-off, team building og julebord. Samtlige arrangementer kan organiseres med faglig innhold som blant annet foredrag, kurs og lignende.

Planlegg firmatur som ikke er skattepliktig

Det er flere fordeler med å planlegge en firmatur med faglig innhold. Det er regler for hvilke typer reiser som er skattepliktig. Hvis firmaet arrangerer en reise som er basert på faglig innhold, er den i utgangspunktet ikke skattepliktig.

En firmatur med faglig innhold kan selvsagt også omfatte fornøyelser. For å unngå skatt, bør du derfor forhøre deg med Skatteetaten om hvilke regler som gjelder. Selv om firmaturen er basert på at det holdes kurs og lignende, bør den også by på sosialt samvær.

Velg en passende destinasjon for firmaturen

I dag er det vanlig å arrangere firmaturer i både Norge og i utlandet. Du kan derfor velge hvor du ønsker at bedriftens ansatte skal reise. I mange tilfeller kan det være nok med en dagstur uten overnatting. Mange bedrifter velger imidlertid å arrangere firmaturer til utlandet.

For at det skal bli fokus på det faglige innholdet, bør du ta utgangspunkt i hvordan det faglige innholdet skal presenteres. Det kan være nødvendig å finne en destinasjon som tilbyr et møtelokale eller lignende.

Planlegg det faglige innholdet i firmaturen

Det bør være fokus på at det presenteres riktig faglig innhold på firmaturen. Det faglige innholdet kan by på nyttig informasjon om både praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver, som utføres i jobbsammenheng.

Faglig innhold kan presenteres i form av kurs, informasjonsmøter, samarbeidsoppgaver og tilsvarende arrangementer. Ved å samarbeide vil de ansatte få følelsen av et bedre samhold. Dette er en egenskap som kan bidra til et bedre arbeidsmiljø på sikt.

Er firmaturer med faglig innhold skattepliktig?

Ifølge skatteetaten kan skatt unngås om firmaturen har et faglig formål, som kan relateres til den daglige driften.

Hva innebærer en firmatur med faglig innhold?

En firmatur med faglig innhold er vanligvis arrangert med utgangspunkt i å formidle nyttig informasjon om bedriften og dens oppgaver. Det faglige temaet kan omhandle alt fra lederskap, guidede turer og opplæring.

Kan faglig innhold kombineres med sosiale aktiviteter?

En firmatur med faglig innhold vil selvsagt også innebære sosialt samvær. Det kan blant annet arrangeres felles middager og lignende. Det faglige innholdet kan også omfatte guidede turer og andre aktiviteter.

Ønsker du mer informasjon om en firmatur til Tallinn?

petter ramberg square

Ta kontakt med Petter for en hyggelig prat

E-post: petter@signaturreise.no
Telefon: +47 73 95 00 00
Min kalender: ring meg opp

Nyttig informasjon

presentasjoner på firmaturer

Skatt på firmatur

En firmatur skal bygge samhold og styrke arbeidsmiljøet i virksomheten. Med god planlegging kan en opplevelsesrik firmatur i tillegg være en skattefri ytelse til selskapets ansatte.

Skatt på firmatur

reise-app for alle deltakere

Gratis reise-app

Våre kunder vil kunne benytte seg av en gratis og skreddersydd mobil-app for reisen eller arrangementet. Et solid verktøy for både innland og utlands reiser

Reise-app for grupper

Skatt på firmatur

Invitasjonskatalog

Vi tilbyr en gratis invitasjonskatalog du kan sende til de som skal delta. Den kan lages med deres fargekoder og logo. En rød tråd i opplevelsen.

Invitasjonskatalog til deltakerene

Destinasjoner du kanskje vil like