Våre ansatte har kurs i Covid-19 og smittevern

Covid-19 og smittervern er noe vi i Signaturreise tar på alvor. Det kan være vanskelig å skille ut viktig og riktig informasjon. Derfor ønsket vi tidlig å kvalitetssikre en gjennomgang av hvilke smittervernstiltak som er effektive og hvorfor. Kurset er gjennomført med Volvat Bedrift

kurs i smittevern signaturreise ansatte

Sertifiseringen bestod av syv ulike deler og avsluttet med ulike spørsmål hvor man må ha en bestemt score eller høyre for å bestå.

Se eksempel på våre kursbevis her

Kursbevis 1  |  Kursbevis 2

våre leverandører og covid-19

Vi stiller krav til våre leverandører og samarbeidspartnere


Vi tar sikkerheten til våre kunder på alvor. Derfor stiller vi krav til våre leverandører og samarbeidspartner at man følger nasjonale råd fra både FHI og Regjeringen ved arrangement og reiser i Norge.

Når det kommer til utenlandsturer stiller vi også krav om at føringer fra lokale myndigheter følges. Dette sikrer både deg som kunde, og oss som arrangør

Smittesporing

Med våre teknologiske løsninger slik som mobil-app for alle deltakere på arrangementer og firmaturer vil vi kunne bistå i en effektiv smittesporing.

Det vil også effektivt kunne varsles i felles SMS til hele gruppen fra lokal guide som alltid ligger et steg foran program.

smittesporing

vi følger rådene til fhi

Vi følger rådene til FHI

Vi følger råd, veiledninger og anbefalinger fra FHI når det kommer til arrangementer og reiser. På den måten skaper vi en trygghet både for dere og oss.

vi følger politiske vedtak og regjeringen

Vi følger politiske vedtak og regjeringen sine råd i forhold til covid-19

Regjeringen legger føringer på hvordan vi i Norge skal forholde oss til både reiser og arrangementer. Vi i Signaturreise forholder oss til dette med tanke på bestilling og rådgivning. Vi anbefaler deg likevel å følge med på dagens situasjon i forhold til deres planer om en sosial samling

Link til regjeringen.no

gdrp regler reiseliv

GDPR, har du kontroll?

Heldigvis er det nå ganske strenge regler på lagring av personlig data. Men har du kontroll på dette hvis du skal hente inn denne informasjonen selv? I Signaturreise har vi de nødvendige systemer for å kunne gjøre en god påmelding, lagre informasjonen trygt og formidle denne på en korrekt måte til flyselskap, hoteller o.l

Link til hvordan vi gjør påmeldingen