En god bedriftskultur

Hvordan vi samarbeider med kunder om arrangementer, firmaturer og sammen skaper en god bedriftskultur

Signaturreise har fokus på å skape langvarig verdi og vekst for våre kunder ved å investere i våre kunders mål om god å skape en god bedriftskultur. Vi jobber skulder til skulder med dyktige leverandører slik at vi kan møte utfordringene.

I dagens ustabile reiselivsbransje må kundene kunne fortsette å bygge lagfølelse, skape motivasjon og god bedriftskultur på tvers av avdelinger.

Vår unike samarbeidsmodell fokuserer på å bygge en langvarig relasjon hvor vi avdekker bedriftens behov i en tidlig fase. På sikt vil dette føre til et bedre arbeidsmiljø, ansatte som føler seg ivaretatt og sett.

Om Miljøfyrtårn

Signaturreise ønsker å ta sin del av FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, med en  strategi på miljø- og samfunnsansvar

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Gjennom et digitalt system får Signaturreise konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre vår miljøprestasjon innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

«Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar»

Over 7000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

«Vi har tro på at man må se muligheter på tvers av mennesker og teknologi – parallelt – slik at bedriftene kan fokusere på det som er viktig i tiden etter en pandemi»

Bedriftskultur

Ansatte som føler seg verdsatt bidrar til en sunn bedriftskultur. Dette løfter rollen til daglig leder innad i bedriften


Skap lagånd, team følelse, bygg tillit og skap engasjement gjennom et arrangement eller en firmatur

Ønsker dere som bedrift å bygge lagånd gjennom å skape en opplevelse. Som på sikt vil gi verdi tilbake til bedriften i form av lojalitet og innsats?

Det vil tiltrekke dere nye talenter og dere vil bli en foretrukket bedrift for de som er dyktige i fagfeltet. Da er det viktig at det gjøres en grundig jobb bak det som ofte er en sjelden opplevelse for de ansatte. Årets arrangement eller firmatur fortjener å bli en del av bedriftens langsiktige mål.

Via våre gode samarbeidspartnere og leverandører kan vi levere ulike arrangement rundt i Europa

«Gjennom praktisk erfaring, digitale programmer, dyktige leverandører og samarbeidspartnere er vi klar for å levere»

Kundereisen med presentasjoner og digitale programmer

Frem til avreise vil dere få tilsendt både presentasjoner og invitasjonskataloger som kan sendes ut. Vi tar påmeldingen om dere ønsker. Mobil-app sendes ut til alle deltakere før et arrangement eller avreise på firmatur. Dette gir deg som bestiller bedre tid slik at du kan fokusere på det som betyr mest for din bedrift.

Et arrangement eller en firmatur er et høydepunkt i arbeidshverdagen for de ansatte

Det handler ikke om hvor mye man investerer med kroner og øre. Fokuset bør ligge på å dekke flest mulig av de ansattes behov, bygge tillit og skape samhold gjennom gode opplevelser

Den neste trygge firmatur lager vi for deg!

Stort eller lite, på hjemmebane eller i form av en reise, en dag eller flere dager, kort eller langt. En gruppetur i Norge gir deg og ansatte det påfyllet som trengs. Len deg godt tilbake og la profesjonelle sette sammen aktiviteter som passer for dere.

Inspirasjon + + Ta kontakt