Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn; en del av et langsiktig mål

Vi er for tiden i en sertifiseringsprosess

Om Miljøfyrtårn

Signaturreise ønsker å ta sin del av FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, med en  strategi på miljø- og samfunnsansvar

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Gjennom et digitalt system får Signaturreise konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre vår miljøprestasjon innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

«Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar»

Over 7000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Miljøtiltak for Signaturreise

Visste du at Signaturreise bidrar til å bekjempe plastikk i Norskehavet? Signaturreise tildeler hvert år en del av overskuddet til en organisasjon som bekjemper plastforurensning i norskehavet.

Andre viktige Miljøtiltak

Vi velger å benytte flyselskaper som scorer høyt på ICCT (miljøorganisasjon som driver vitenskapelig analyser og undersøkelser av miljøpåvirkning i forskjellige bransjer) der vi har anledning

«Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU»

Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.


MOBIL APP GIR MINDRE PAPIRFORBRUK

Signaturreise har siden 2015 hatt en egen mobil-applikasjon for våre kunder. I 2019 har vi gjort store investeringer i denne, slik at våre kunder alltid kan velge å reise papirløst.

Kan en Miljøfyrtårn-sertifisering bidra til FNs bærekraftsmål? Svaret er ja!

Miljøfyrtårn gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til flere av bærekraftsmålene.

FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, fungerer som et veikart for mange bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar. For å nå disse målene er vi avhengig av kollektivt ansvar, og konkret handling fra næringslivet.

Med oss på veien mot en grønn fremtid har vi over 7400 Miljøfyrtårn-virksomheter i Norge, og pågangen er økende fra virksomheter som ønsker å jobbe målrettet med bærekraft.

Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får virksomheter konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert.

Ønsker du å vite mer om miljøfyrtårn?

Den neste trygge firmatur lager vi for deg!

Stort eller lite, på hjemmebane eller i form av en reise, en dag eller flere dager, kort eller langt. En gruppetur i Norge gir deg og ansatte det påfyllet som trengs. Len deg godt tilbake og la profesjonelle sette sammen aktiviteter som passer for dere.

Inspirasjon + + Ta kontakt